Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dnia 01-02-2012 godz. 17:59:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 19 0 19 0 10
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 1 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0