Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.

Dnia 01-02-2012 godz. 11:19:21

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 25