Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Dnia 01-02-2012 godz. 10:57:52

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22