Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia urodzin błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

Dnia 09-08-2013 godz. 10:51:21

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 71 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24