Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Dnia 09-08-2013 godz. 09:59:42

Poprawka 1

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15