Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 09-08-2013 godz. 10:47:27

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18