Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 09-08-2013 godz. 10:46:54

Poprawka 2

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19