Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Dnia 09-08-2013 godz. 10:43:31

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 42 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 18