Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dnia 09-08-2013 godz. 10:41:54

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 41 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21