Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.

Dnia 09-08-2013 godz. 10:27:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 17