Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.

Dnia 09-08-2013 godz. 10:24:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14