Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Dnia 09-08-2013 godz. 10:24:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 15