Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-08-2013 godz. 09:58:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15