Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Dnia 09-08-2013 godz. 10:23:20

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15