Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Dnia 09-08-2013 godz. 10:23:01

Poprawka 2

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17