Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:21:44

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14