Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:19:57

Poprawka 4

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 14