Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:19:21

Poprawka 2

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 14