Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:18:58

Poprawka 1

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 15