Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:18:18

Wniosek I - o odrzucenie

Za: 26 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14