Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Dnia 09-08-2013 godz. 10:16:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14