Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 09-08-2013 godz. 10:15:08

Poprawka 4

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14