Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Dnia 09-08-2013 godz. 10:14:36

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14