Narzędzia:

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:13:10

Poprawka 16

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17