Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Dnia 09-08-2013 godz. 09:56:28

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15