Narzędzia:

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:11:11

Poprawka 9

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15