Narzędzia:

Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Dnia 09-08-2013 godz. 10:10:21

Poprawka 6

Za: 84 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14