Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-08-2013 godz. 10:06:37

Poprawka 2

Za: 28 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15