Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-08-2013 godz. 10:06:11

Poprawka 1

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14