Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Dnia 09-08-2013 godz. 10:04:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14