Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej

Dnia 09-08-2013 godz. 10:01:11

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 14