Narzędzia:

Dnia 07-08-2013 godz. 11:10:04

Za: 2 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 19