Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Dnia 12-07-2013 godz. 13:24:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17