Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Dnia 12-07-2013 godz. 13:21:15

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 24 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16