Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i droga wodną śródlądową

Dnia 12-07-2013 godz. 13:17:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16