Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Dnia 12-07-2013 godz. 13:17:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 55 55 0 0 7
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 22 22 0 0 7
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0