Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:15:20

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17