Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 12:51:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 53 53 0 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 22 0 22 0 7
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 1 0 3 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0