Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:13:12

Poprawka 8

Za: 23 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16