Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:11:38

Poprawka 4, 11

Za: 28 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15