Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:08:05

Poprawka 60

Za: 59 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 17