Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 12:50:50

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18