Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:06:35

Poprawka 49

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 17