Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:05:55

Poprawka 46, 57

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 16