Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:04:52

Poprawka 36

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 15