Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:04:00

Poprawka 30

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 16