Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:03:35

Poprawka 27, 50

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 17