Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:02:02

Poprawka 21

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 15