Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 13:00:57

Poprawka 17

Za: 61 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16