Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2013 godz. 12:59:32

Poprawka 9

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 16